Om bolaget och vår historia

Om bolaget

Ändamål

Bolagets syfte är att främja turismen, medverka till besöksnäringens utveckling och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun samt öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård, erbjuda upplevelser i skärgårdsmiljön, bevara och sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna och möjliggöra och främja boende och naturupplevelser på Bassholmen. Ändamålets syfte är därutöver att bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke.

Ägare

Skärgårdsbåtarna i Uddevalla är ett rederi som ägs av det kommunala bolaget Uddevalla Turism AB. Samtliga aktier ägs av Uddevalla Kommun och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över bolaget.

Styrelse

Bolagets styrelse består av fem politiker utsedda på en fyraårsperiod av kommunfullmäktige i Uddevalla.

Personal

Uddevalla Turism verkar inom tre affärsområden; Skärgårdsbåtarna, Bassholmens gästhem med gästhamn samt Uddevalla Turistinformation. Bolaget har en vd och tre tillsvidare anställda medarbetare. Samt ett tjugotal säsongsarbetare.

Vår historia

Stadens finast arv

Välkommen ombord på en resa genom historien och naturen med Uddevallas stolta arv – våra älskade skärgårdsbåtar! Med över hundra år av äventyr bakom oss är vi en vital del av stadens och havets puls och vi är stolta över att dela denna glädje med er.

Har trafikerat fjordarna sedan 1800- talet

1876 bildades Ångbåtsaktiebolaget Bohuslänska Kusten som bland annat startat linjetrafiken mellan centrala Uddevalla, den anrika badorten Gustafsberg med m/s Gustafsberg II. Som flest fanns det 16 ångfartyg i rederiet som då det begav sig trafikerade Göteborg, Marstrand, Uddevalla och Strömstad. Rederiets äldsta fartyg, den charmiga m/s Gustafsberg II – eller “Gustaf” som vi kärleksfullt kallar henne – byggdes under unionstiden, 1898, och får därav hissa unionsflagg i aktern. Skärgårdsbåtarna är en av stadens rika arv som vi älskar att vårda och förädla med stolthet.

Barndomsminnen

Några Uddevallabor har säkert minnen från när de äldsta fartygen i flottan fortfarande gick på ånga och hade en eldare som försåg maskinen ombord med kol. Andra minns troligtvis av att man åkt badbåten, m/s Sunningen, till Unda för lek, sol och bad eller tagit båten från sommarstugan till stan för att handla. Och vem har inte badat i vågorna efter att m/s Byfjorden gasat förbi vid någon strand längs kusten?

Besöknäringsgrundare

Skärgårdsbåten m/s Byfjorden köptes till rederiet 1968 för att locka turister till Bohuslän med resor mellan Uddevalla och Käringön. Många turer mellan dessa platser har körts genom åren. Då människors resandemönster ändras körs numera kortare turer med olika teman i kombination med en matupplevelse ombord, för att tillfredställa alla sinnen!

Följ med ut i skärgården

Men vi är inte bara en del av historien – vi är också en del av nutiden och framtiden. Ombord på våra skärgårdsbåtar kan du inte bara smaka på havets läckerheter och njuta av solnedgången, utan du kan också uppleva skärgården från vattnet, året runt! Från maj till september erbjuder vi reguljära turer, men du kan också boka en egen tur när som helst på året.

Stadens finast arv

Vi har en över hundraårig historia bakom oss och är glada över att dela med oss av den. Skärgårdsbåtarna är idag en självklar del av stads- och havsmiljön för Uddevallas invånare och besökare och så skall det förbli. Vi som har förmånen att jobba med båtarna känner både allvaret och glädjen i detta. Vi är med och förädlar ett av stadens finaste arv och det gör vi med stolthet!

Har trafikerat fjordarna sedan 1800- talet

1876 bildades Ångbåtsaktiebolaget Bohuslänska Kusten som bland annat startad linjetrafik mellan centrala Uddevalla den anrika badorten Gustafsberg med m/s Gustafsberg II. Som flest fanns det 16 ångfartyg i rederiet som då det begav sig trafikerades Göteborg, Marstrand, Uddevalla och Strömstad. Gustafsberg II eller ”Gustaf” som hon kallas byggdes vid Göteborgs Mekaniska Werkstad under unionstiden, 1898, och är vår äldsta båt. Andra världskrigets kolpriser ledde till att bolaget gick i konkurs 1949 och båtarna m/s Sunningen och m/s Gustafsberg således såldes till Uddevalla stad.

Följ med ut i skärgården

Ombord på våra skärgårdsbåtar kan du idag smaka havets läckerheter medan du ser solen gå ner och det fina är att du kan uppleva skärgården från vattnet sommar som höst, vinter som vår. Från maj till september kör Skärgårdsbåtarna reguljära turer men båtarna går att abonnera året om.