Vi arbetar med hållbarhet

Vår vision är att skapa hållbara upplevelser ombord skärgårdsbåtar i Uddevalla och Bohuslän året om.

Vårt arbete med hållbarhet handlar dels om att förbättra och ständigt utveckla våra produkter, att bidra till en hållbar miljö genom att noga välja och utvärdera transportmedel, produkter, leverantörer och samarbetspartners. Vi arbetar med att hållbart utveckla vår organisation och kompetensutveckla vår personal. Under 2018 kommer vi bland annat arbeta med två nya hållbarhetsprojekt.

Från väg till vatten utan utsläpp

Vi på Skärgårdsbåtarna har genom en förstudie 2018/2019 undersökt möjligheterna att flytta trafik från vägarna till vattnet och på så sätt bidra till att vägnätet avlastas, samt att resandet blir mer miljöeffektivt.
Att färdas på vatten är säkrare än att färdas på land och vattenvägar kräver mycket mindre underhåll än vad vägar på land kräver. Kan man dessutom byta ut dieselmotorer till elmotorer så blir resorna mer miljöeffektiva. Studien visar på en lösning där kollektivtrafik och trivseltrafik kombineras, så att våra och andras båtar kan användas på ett mer effektivt sätt och bidra till en mer hållbar värld. Projektet finansierades delvis av EU och Leader Södra Bohuslän.

För att se film om delar av studien, klicka här.

Hållbarhetsklivet

Vi kör både m/s Gustafsberg II och m/s Sunningen på bränslet EcoPar, vilket är ett miljövänligt alternativ och ett ultrarent drivmedel för bland annat dieselmotorer, du kan till och med dricka det. Precis som EcoPar vill vi minska den negativa inverkan på närmiljön där många av oss bor och arbetar, liksom på den globala miljön med minskad produktion av CO2 och därmed lägre utsläpp av växthusgaser.

Här kan du läsa mer om Hållbarhetsklivet.

Tut tut för EcoPar!

Swedish welcome

Skärgårdsbåtarna i Uddevalla har besökare från hela Sverige där kraven på oss att motsvara besökarnas förväntningarna är höga. För att ständigt arbeta med kvalité och värdskap samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling är vi medlemmar i Swedish Welcome som aktivt arbetar med utvecklingsmetoder för turismaktörer.

Här kan du läsa mer om Swedish Welcome.

Åk mer båt!