Privacy policy

Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet av personuppgifter för personer inom Europeiska unionen.

Uddevalla Turism AB, org. nr.556023-9245, med adress Södra Hamnen 2, 45142 Uddevalla är ett företag etablerat i Sverige. Vi bedriver verksamheterna Skärgårdsbåtarna i Uddevalla, Uddevalla Turistcenter, Uddevalla gästhamn och Bassholmens gästhem, gästhamn och glasscafé.

Vi tycker att personlig integritet är viktig och vi tar din integritet på högsta allvar. I vår integritetspolicy förklara vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter och vilka val du har i relation till den.

Omfattning

Vår integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka Uddevalla Turism är personuppgiftsansvariga. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss via våra webbplatser, sociala medier, vår app eller använder vår onlinebokning.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter som kan hänföras till dig:

  • Kontaktuppgifter/ kontaktinformation så som namn, e-post och telefonnummer.
  • Användarens digitala- och köpbeteende från våra webbplatser, app och onlinebokning.

Lagring av uppgifter

Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet, till exempel genom att fylla i onlineformulär, delta i tävlingar, boka/köpa produkter eller kontakta oss via mail.

Vi organiserar och lagrar personuppgifter i vårt kund- och företagsregister efter samtycke.

Uppgifterna lagras internt och via vår externa hårddisk som är lokaliserad på undertecknad adress. Hårddisken är lösenordskyddad och endast tillgänglig för behörig personal.

Spårning

För att möjliggöra förbättringar av vår verksamhet och våra tjänster samlar programvaror och webbplattformar automatiskt in information från din dator eller mobila enhet, din webbläsare, inklusive din publika IP-adress och domännamn, webbplatser du besökt, URL från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter navigering till våra webbplatser, datum och tid för ditt besök, demografi, intressen och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster, trender inom våra tjänster och produkter.

Informationsdelning till tredje part

Vi kan komma att dela personuppgifter med samarbetspartners av de skäl som angetts ovan. Vi tillförsäkrar att de vi samarbetar med lever upp till en adekvat säkerhetsstandard.

Överföring och informationsdelning kommer inte ske till tredje land.

Tidsfrister för radering

Personuppgifterna lagras under en treårsperiod, efter angiven tidsfrist sammanställs uppgifterna om köpbeteende för att hjälpa oss att få en bättre förståelse för våra kundens behov och efterfrågan. Personuppgifter direkt kopplad till en fysisk person raderas med undantag för de personuppgifter där kunden samtyckt till att få erbjudanden, information etc. om vår verksamhet. Dessa uppgifterna lagras till kunden själv väljer att radera sig från sändlistan.

Personuppgifter tillhörande samtycke till publicering av bilder regleras under respektive publicering- och bildavtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke.

Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter.
Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. Under vissa omständigheter, inklusive när det konstaterats att vi behandlar personuppgifter utan laglig grund eller behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd).
Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.
Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med principerna som lagts fram ovan för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls.

Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan eller komma i kontakt med oss info@uddevalla.com

Denna integritetspolicyn gäller från och med den 1 april 2018.

Cookie policy

On this site we use cookies and similar techniques such as local storage and session storage.

We use cookies and local storage to make the site better for you who visit the site. For example, if you make some settings or selections on the site, information about it can be stored in a cookie.

About cookies and similar technologies

A cookie or cookie is a small text file that is stored on your computer / tablet / phone in the browser containing information. It is used to facilitate the visitor to the site.

If you do not want cookies, you can set this in your browser.

Different types of cookies

There are different types of cookies, on this site the following may be used:

  • Persistant cookie. They save a file that stays on your computer / tablet / phone for an extended period of time.
  • Session Cookie. While you are on our site, this may be temporarily stored in the memory of your computer / tablet / phone. Session cookies disappear when you close your browser.
  • Third-party cookie. A third party cookie comes from a third party. These cookies therefore come from someone other than the person responsible for the website. Cookies such as Used for web statistics or embedded content on the site are examples of typical third-party cookies.

We use the following cookies

  • Necessary cookies are necessary for the operation of our website. For example, they allow you to log in to the site, fill out forms or the like.
  • Functional cookies aare used to recognize you when you return to our website. It allows us to make your site content more personal to you and remember your preferences.

What we collect and store

How we use cookies and similar technologies

We use cookies for the functionality of the website.

When you click down the cookie banner, a text string is stored locally in your browser’s Local Storage for the site to see that you have already clicked the cookie banner the next time you visit the site.

Block cookies

You can set the browser to automatically deny cookies storage or be informed every time a site requests to store a cookie on your computer. However, this may mean that you will not have access to all the functionality of the site. The browser also allows you to delete cookies previously stored. See your browser settings for more information.

Note that some features of the site may stop working if you block cookies in your browser.

The Cookie law

Law (2003: 389) about electronic communication

We use cookies to make the site work great for you.
By browsing further you agree to the use of cookies. What is cookies?